Tjänster

Emilssons Plåt & Bygg utför såväl stora som små byggnadsplåtarbeten, exempelvis stora taktäckningar eller mindre kompletteringar av fönsterbleck och takhuvar.

Idag åtar vi oss även nybyggnationer, stommonteringar, tillbyggnationer och gjutningar av grunder efter önskemål. Vid våra takarbeten med tegel och plåt använder vi rationella metoder och lösningar för bästa resultat.

Det faktum att vi besitter kompetens både inom byggnadsträ- och plåtområdet medför att vi kan hålla kostnaderna nere vid takrenovering, såväl när det gäller plåt- som tegeltak. Detta på grund av att vi i de flesta fall kan utföra hela arbetet själva, utan att ta in andra entreprenörer.

Priser
Vid löpande arbeten förekommer timpris på 430-470 kr, men i huvudsak lämnar vi en offert med ett fast pris.